Klauzula informacyjna RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Tacica WIlhelm "PLASTDOM" okna i drzwi z PCV ul. Borek 9b 47-133 Jemielnica

 2. Telefon: 77 463 26 29

  E-mail: plastdom@interia.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu określonym w miejscu ich przekazania (np. zapytanie o cenę, przedstawienie oferty, sprzedaż, konsultacje) na podstawie uzasadnionego interesu ADO, którym jest:
  • przychód ze sprzedaży produktów i usług,
  • marketing bezpośredni produktów i usług,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności,
  • dopełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz obsługi Administratora.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do przeprowadzenia pełnej obsługi jak i upływu czasu archiwizacji.

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu obsługi przez firmę;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.