Klauzula informacyjna RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z nawiązywaną współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Tacica Wilhelm PLASTDOM okna i drzwi z PCV ul.Borek 9b 47-133 Jemielnica.

 2. Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób:
  • listownie na podany adres siedziby
  • przez e-maila: plastdom@interia.pl
  • telefonicznie: 77 463 26 29

 3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu a) przedstawienia oferty, b) zawarcia umowy na podstawie zainteresowania nasza ofertą oraz w celu wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, c) przekazania informacji dotyczących wykonania lub zmian umowy, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi, d) w celu przekazywania aktualnych informacji handlowych o naszej ofercie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zakresie marketingu własnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, e) jak również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - w celu ewentualnego ustalenie, dochodzenie lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 4. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane we wskazanych celach, chyba że będziemy wstanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
  Aby skorzystać z Twoich praw skontaktuj się z Administratorem.


 5. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 6. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

 7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz obsługi Administratora.

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do przeprowadzenia pełnej obsługi jak i upływu czasu archiwizacji.

 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.